BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 04 NGÀY 03 ĐÊM BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 05 NGÀY 04 ĐÊM BẢO LỘC 03 NGÀY 02 ĐÊM BẢO LỘC 02 NGÀY 01 ĐÊM ĐÀ LẠT 03 NGÀY 02 ĐÊM ĐÀ LẠT 04 NGÀY 03 ĐÊM
BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 04 NGÀY 03 ĐÊM

LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  25, 30 Tháng 05:  02 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Khách sạn (1 phòng/23 khách), có tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng vệ sinh riêng. Buôn Mê Thuột    : DAKRUCO, BẠCH MÃ, TUẤN VŨ, ĐAM SAN, BIỆT ĐIỆN. Hồ Lak        : LAK...
BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 05 NGÀY 04 ĐÊM

LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  25, 30 Tháng 05:  02 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Khách sạn (1 phòng/23 khách), có tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng vệ sinh riêng. Buôn Mê Thuột    : DAKRUCO, BẠCH MÃ, TUẤN VŨ, ĐAM SAN, BIỆT ĐIỆN. Hồ Lak        : LAK...
BẢO LỘC 03 NGÀY 02 ĐÊM

LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  18 Tháng 05:  02, 09, 16, 23, 30 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Đầy đủ tiện nghi: tivi, máy lạnh… Hướng dẫn viên: Phục vụ thuyết minh, lo ăn, nghỉ cho quý khách theo chương trình. Tham quan: tham quan theo chương trình...
BẢO LỘC 02 NGÀY 01 ĐÊM

LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  19 Tháng 05:  10, 17, 24, 31 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Đầy đủ tiện nghi: tivi, máy lạnh… Hướng dẫn viên: Phục vụ thuyết minh, lo ăn, nghỉ cho quý khách theo chương trình. Tham quan: tham quan theo chương trình Ăn...
ĐÀ LẠT 03 NGÀY 02 ĐÊM

HẠNG VÉ: Khách sạn 2 sao: 2,068,000 Khách sạn 3 sao loại 1: 2,480,000 Khách sạn 3 sao loại 2: 2,294,000 Khách sạn 4 sao loại 1: 2,651,000 Khách sạn 4 sao loại 1: 2,944,000 LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  11, 18 Tháng 05:  09, 16, 23, 30 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu...
ĐÀ LẠT 04 NGÀY 03 ĐÊM

HẠNG VÉ: Khách sạn 2 sao: 2,360,000 Khách sạn 3 sao loại 1: 2,980,000 Khách sạn 3 sao loại 2: 2,700,000 Khách sạn 4 sao loại 1: 3,700,000 Khách sạn 4 sao loại 2: 3,360,000 LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 Tháng 05:  06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24...

BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 04 NGÀY 03 ĐÊM

BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 04 NGÀY 03 ĐÊM
4,285,000 VND
LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  25, 30 Tháng 05:  02 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Khách sạn (1 phòng/23 khách), có tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng vệ sinh riêng. Buôn Mê Thuột    : DAKRUCO, BẠCH MÃ, TUẤN...

BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 05 NGÀY 04 ĐÊM

BUÔN MÊ THUỘC – GIA LAI – KONTUM 05 NGÀY 04 ĐÊM
4,760,000 VND
LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  25, 30 Tháng 05:  02 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Khách sạn (1 phòng/23 khách), có tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng vệ sinh riêng. Buôn Mê Thuột    : DAKRUCO, BẠCH MÃ, TUẤN...

BẢO LỘC 03 NGÀY 02 ĐÊM

BẢO LỘC 03 NGÀY 02 ĐÊM
2,588,000 VND
LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  18 Tháng 05:  02, 09, 16, 23, 30 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Đầy đủ tiện nghi: tivi, máy lạnh… Hướng dẫn viên: Phục vụ thuyết minh, lo ăn, nghỉ cho quý khách...

BẢO LỘC 02 NGÀY 01 ĐÊM

BẢO LỘC 02 NGÀY 01 ĐÊM
1,758,000 VND
LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  19 Tháng 05:  10, 17, 24, 31 GIÁ TOUR BAO GỒM: Vận Chuyển: đi xe về xe Lưu trú: Đầy đủ tiện nghi: tivi, máy lạnh… Hướng dẫn viên: Phục vụ thuyết minh, lo ăn, nghỉ cho quý khách theo...

ĐÀ LẠT 03 NGÀY 02 ĐÊM

ĐÀ LẠT 03 NGÀY 02 ĐÊM
2,068,000 VND
HẠNG VÉ: Khách sạn 2 sao: 2,068,000 Khách sạn 3 sao loại 1: 2,480,000 Khách sạn 3 sao loại 2: 2,294,000 Khách sạn 4 sao loại 1: 2,651,000 Khách sạn 4 sao loại 1: 2,944,000 LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  11, 18 Tháng 05:  09, 16, 23, 30 GIÁ...

ĐÀ LẠT 04 NGÀY 03 ĐÊM

ĐÀ LẠT 04 NGÀY 03 ĐÊM
2,360,000 VND
HẠNG VÉ: Khách sạn 2 sao: 2,360,000 Khách sạn 3 sao loại 1: 2,980,000 Khách sạn 3 sao loại 2: 2,700,000 Khách sạn 4 sao loại 1: 3,700,000 Khách sạn 4 sao loại 2: 3,360,000 LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 Tháng...

NHA TRANG 04 NGÀY 03 ĐÊM

NHA TRANG 04 NGÀY 03 ĐÊM
2,662,000 VND
HẠNG VÉ: Khách sạn 2 sao: 2,662,000 Khách sạn 3 sao loại 1: 3,462,000 Khách sạn 3 sao loại 2: 3,162,000 Khách sạn 4 sao: 4,182,000 Khách sạn 5 sao: 8,362,000 LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 Tháng 05:  06, 08, 10,...

NHA TRANG 04 NGÀY 03 ĐÊM

NHA TRANG 04 NGÀY 03 ĐÊM
2,802,000 VND
HẠNG VÉ: Khách sạn 2 sao: 2,802,000 Khách sạn 3 sao loại 1: 3,702,000 Khách sạn 3 sao loại 2: 2,302,000 Khách sạn 4 sao: 4,312,000 Khách sạn 5 sao: 8,502,000 LỊCH KHỞI HÀNH: Tháng 04:  08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 Tháng 05:  06, 08, 10,...
  • Khuyen mai Banner 1
  • Khuyen mai Banner 2
  • Khuyen mai Banner 3
  • Khuyen mai Banner 4
  • Khuyen mai Banner 5
  • Khuyen mai Banner 6